konkurs ,,ZAWODOWE DRZEWO GENEALOGICZNE MOJEJ RODZINY WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE''.

WYNIKI KONKURSU

   „ZAWODOWE DRZEWO GENEALOGICZNE MOJEJ RODZINY WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE”

 

zorganizowanego przez Zespół  Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie  we współpracy z  Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Piotrków Trybunalski

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy z zakresu zawodoznawczego w tym poznawanie środowisk pracy, zadań zawodowych, kwalifikacji oraz historii zawodowej rodziny, modelu pracy w obecnych realiach na tle współczesnej Europy. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy w formacie A3, techniką dowolną na temat drzewa genealogicznego ze wskazaniem historii zawodowej, pracy, zadań wykonywanych przez członków rodziny z ewentualnym odniesieniem do europejskich powiązań zawodowych członków rodziny (np. miejsce urodzenia, zamieszkania lub pracy leży w jednym z krajów Unii Europejskiej).

 

W konkursie wzięło udział 47 uczniów z pięciu szkół: SP w Sulejowie (opiekun Nina Cichoń), SP we Włodzimierzowie (opiekun Monika Gieszcz-Grabarczyk), SP w Ręcznie (opiekun Małgorzata Łukasińska), SP w Wójcinie (opiekun Jolanta Grabowska) oraz SP w Bukowcu nad Pilicą (Sylwia Wilga).

Nagrodzono następujące prace:

 

1 miejsce Dawid Matyszewski – Szkoła Podstawowa w Sulejowie, klasa VIII

2 miejsce Natasza Banaszczyk – Szkoła Podstawowa w Ręcznie, klasa VII

3 miejsce Daria Brzezowska– Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie, klasa VII

 

Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące wyróżnienia:

Justyna Janiec – Szkoła Podstawowa w Ręcznie, klasa VII

Wiktoria Sobierańska- Szkoła Podstawowa w Wójcinie, klasa VII

 

 

 

Julia Król- Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą, klasa VIII

Aleksandra Warych – Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie, klasa VIII

Alicja Kuśmierska – Szkoła Podstawowa w Sulejowie, klasa VII

 

 

Główne nagrody i wyróżnienia dla zwycięzców konkursu ufundowane zostały przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Piotrków Trybunalski.

 

Laureaci zostaną poinformowani o sposobie odbioru nagród przez stronę www ZSCKU w Sulejowie oraz Punktu Europe Direct.

 

 

 
 
 
Komunikat dotyczący konkursu ,,ZAWODOWE DRZEWO GENEALOGICZNE MOJEJ RODZINY WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE''.
 Dziękujemy za przekazane prace uczniów ze szkół podstawowych biorących udział w konkursie. Zmuszeni jesteśmy do zmiany terminu rozstrzygnięcia i wyłonienia finalistów ze z wględu na  obostrzenia wynikające z pandemii zakażenia wirusem SARS - CoV-2. Konkretna  data zostanie podana w następnej informacji dotyczącej organizowanego konkursu.
  
2020 to data kolejnego roku działalności w środowisku lokalnym Zespołu Szkół Centrum Kształcenia w Sulejowie  w partnerstwie z Punktem Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT w Piotrkowie Trybynalskim. Realizacja zadań na rzecz środowiska lokalnego i współpracy zaaowocowała już w roku 2016/2017 pracami uczniów w pierwszej edycji konkursu plastycznego  pt.:,, ZAWODOWE DRZEWO GENEALOGICZNE MOJEJ RODZINY WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE''
Zadaniem uczestników konkurs było zobrazowanie drzewa genealogicznego z uwzględnieniem czynności zawodowych, profesji jakimi zajmowali się i zajmują poszczególni członkowie rodziny z uwzględnieniem rzeczywistości społecznej w jakiej funkcjonowali, funkcjonują osoby z korzeni rodzinnych. Ideą przewodnią konkursu jest motywowanie do rozwijania wiedzy i umiejętności poszukiwania właściwej drogi rozwoju edukacyjno – zawodowo – osobistego oraz realistyczne podejmowanie decyzji na miarę swoich możliwości, wydobywanie pasji, zdolności i talentów. Zainspirowanie młodzieży do podejmowania działań innowacyjnych, twórczych i  pomysłowych oraz poszerzanie ich wiedzy na temat historii własnej rodziny, może być natchnieniem do trafnych wyborów edukacyjnych i rozwoju całożyciowego, szukania korzeni środowisk pracy własnej rodziny, niekiedy  poza granicami obszaru rynku lokalnego, regionalnego, państwowego, kontynentalnego czy globalnego.

Opublikowano: 23 października 2020 19:47

Kategoria: Komunikaty

ZAWODOWE DRZEWO GENEALOGICZNE MOJEJ RODZINY WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE

Wyświetleń: 123

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie

Realizacja: Superszkolna.pl

 • FACEBOOK
 • |
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie - szkoła blisko Ciebie
 • |
 • Ósmoklasisto! Ucz się i pracuj! W Branżowej Szkole I stopnia zdobędziesz poszukiwany na rynku pracy zawód:
 • |
 • W Branżowej Szkole II stopnia i w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności, uzyskasz wykształcenie średnie, będąc cały czas obecnym na rynku pracy.
 • |
 • Współpracujemy z wieloma pracodawcami z branży usługowej.
 • |
 • Poprzez odbudowę kształcenia zawodowego realizujemy jeden z głównych celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju .
Zaszyfrowany adres tej strony