Lekcja 1

Topic:Hobbies and interests

Otwórz podręcznik na stronie 8.

W zad. 1 przeanalizuj nazwy różnych hobby. Uszereguj je w zeszycie wpisując w kolejności od najbardziej interesujących dla ciebie do najnudniejszy. Jeśli potrzebujesz pomocy skorzystaj ze słowniczka na stronie15. Napisz obok angielskich słówek polskie tłumaczenia.

Wykonaj zad. 2 str.8  - polega ono na połączeniu definicji z nazwami nietypowych hobby. Zapisz odpowiedzi w zeszycie. Możesz spróbować znaleźć  w internecie więcej infrormacji na ten temat.

Wykonaj zadanie 3. Przeczytaj quiz i odpowiedz na pytania. Zaznacz odpowiedzi, które wybrałeś. Za każdą odpowiedź a - dodaj sobie jeden punkt, za odp. b- 2punkty, za c- 3 punkty a za d - 4 punty. Podlicz punkty. Przeczytaj na str. 9 wyniki - jakiego "rodzaju" hobbistą jesteś.

Wykonaj zdjęcie zeszytu z lekcją i wyślij na mój adres mailowy do końca tygodnia.

julitakostrzewa@zsckuwsulejowie.pl

Przesłane prace zostaną ocenione. Pismo musi być czytelne.

 

Lekcja 2

Topic: I'm mad about dance.

Podręcznik, str. 9

Napisz następujące słowa w zeszycie, zwracając szczególną uwagę na przyimki, które towarzyszą podanym wyrażeniom. Możesz je podkreślić lub zaznaczyć kolorem.

I'm mad about... - szaleję na punkcie ....

I'm keen on... -Przepadam za ...

I'm fan of... -Jestem fanem (czegoś)

I'm fond of.... -Bardzo lubię ....

I'm into... -Interesuję się ....

I prefer chatting with friends. - Wolę rozmawiać z przyjaciółmi

take up a new hobby-zacząć nowe hobby

I'm interested in ... - Jestem zainteresowany....

 

Wykonaj zadanie 6 s.9 - Uzupełnij tekst odpowiednimi przyimkami i zapisz odpowiedzi w zeszycie.

Zapoznaj się z nowym słownictwem z lekcji, naucz się nowych wyrażeń. Znajdziesz je również w słowniczku na str. 15 w kolumnie "Mówienie o pasjach i zainteresowaniach".

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie

Realizacja: Superszkolna.pl

 • FACEBOOK
 • |
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie - szkoła blisko Ciebie
 • |
 • Ósmoklasisto! Ucz się i pracuj! W Branżowej Szkole I stopnia zdobędziesz poszukiwany na rynku pracy zawód:
 • |
 • W Branżowej Szkole II stopnia i w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności, uzyskasz wykształcenie średnie, będąc cały czas obecnym na rynku pracy.
 • |
 • Współpracujemy z wieloma pracodawcami z branży usługowej.
 • |
 • Poprzez odbudowę kształcenia zawodowego realizujemy jeden z głównych celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju .
Zaszyfrowany adres tej strony