Dzieje naszego miasta sięgają XII wieku i związana są z powstałym wówczas opactwem cystersów.

Historia nasze szkoły jest dużo krótsza, bo pierwsze starania o uruchomienie w Sulejowie szkoły średniej typu licealnego rozpoczęto w końcu lat pięćdziesiątych. Zawiązał się wówczas Komitet Obywatelski, który postawił sobie za cel uruchomienie szkoły, a w przyszłości wybudowanie nowego budynku siedziby szkoły. Cel  ten zrealizowano połowicznie, marzenia młodzieży rejonu Sulejowa o posiadaniu własnej szkoły średniej zrealizowały się w 1962 roku. Wtedy to 1 września pierwsi uczniowie zasiedli w ławkach nowo założonej szkoły. Mieściła się ona w nowszej części starego już budynku Szkoły Podstawowej. (Obecnie Szkoła Podstawowa nr 1). Pierwszym dyrektorem został Stanisław Janczewski.

Marzenia o własnym budynku spełniły się w 1968 roku. Czekano nań długo, z pewną niecierpliwością. Rankiem 11 listopada młodzież zebrana  na dziedzińcu pochodem przeszła do nowej już szkoły i tak 11.11.1968 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku Liceum.

Pierwsza w historii Sulejowa matura odbyła się w 1966 roku.  42 maturzystów po raz pierwszy wyszło w świat ze świadectwem Liceum Ogólnokształcącego w Sulejowie.

 

Pierwszym dyrektorem szkoły został Stanisław Janczewski. Do chwili obecnej szkołą kierowało kolejno dziewięciu dyrektorów:

1962 – 1963 Stanisław Janczewski

1964 – 1965 Józef Starczewski

1966 Józef Pająk

1967 – 1975 Edward Klimczyk

1976 – 1979 Benedykt Głowacki

1980 – 1983 Edward Klimczyk

1984 – 2002 Zenon Dampc

2002 – 2005 Zbigniew Sarlej

2006 – Barbara Kalinowska

Od 2007 Stanisław Ból

Obecna szkoła średnia, która mieści się w tym samym budynku, to Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie.

 

HISTORIA SZKOŁY

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie - szkoła blisko Ciebie
  • |
  • Ósmoklasisto! Ucz się i pracuj! W Branżowej Szkole I stopnia zdobędziesz poszukiwany na rynku pracy zawód:
  • |
  • W Branżowej Szkole II stopnia i w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności, uzyskasz wykształcenie średnie, będąc cały czas obecnym na rynku pracy.
  • |
  • Współpracujemy z wieloma pracodawcami z branży usługowej.
  • |
  • Poprzez odbudowę kształcenia zawodowego realizujemy jeden z głównych celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju .
Zaszyfrowany adres tej strony