Kalendarz wydarzeń w ZSCKU w Sulejowie

 na rok szkolny 2019/20

Data

Wydarzenie

02.09.2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20 w BSI

04.09.2019

Udział w obchodach 80.  rocznicy bombardowania Sulejowa

7.09.2019

Narodowe Czytanie – czytanie nowel ze Stowarzyszeniem Sulejów dla Pokoleń

9.09.2019

Termin składania deklaracji na egzamin zawodowy, sesja styczeń 2020

15.09.2019

Dożynki Powiatowe w Szydłowie

16.09.2019

Sprzątanie Świata – udział w akcji ogólnopolskiej.

16.09.2019

Zebrania rodziców uczniów wszystkich klas BSI

24.09.2018

Spływ kajakowy

Wybrany dzień IX lub X 2019

Zajęcia integracyjne w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Sulejowie. Otrzęsiny uczniów kl. 1 BSI

30.09.2019

Termin składania deklaracji wstępnych na egzamin maturalny

7.10.2019

Dzień Edukacji Narodowej – ślubowanie uczniów kl. 1.

14.10.2019

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21.10.2019

VI edycja szkolnej konferencji pt.  „Nauka -  edukacja  – rynek pracy” w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery i Europejskim Tygodniu Świadomości Dysleksji; spotkanie uczniów, rodziców, pracodawców i zaproszonych gości.

X 2019

Wycieczka krajoznawcza

X/XI 2019

Szkolny Konkurs Ortograficzny

XI 2019

Rajd rowerowy Miejscami Pamięci Walk o Niepodległość

4.11.2019

Prelekcja/warsztaty z pracownikiem Archiwum Państwowego w Piotrkowie Tryb.

11.11.2019

Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć

18.11.2019

 Święto Niepodległości – apel; V Szkolny Konkurs Wiedzy o Polsce; spotkanie z przedstawicielem służb wojskowych.

25.11.2019

Zebrania rodziców uczniów wszystkich klas BSI

30.11.2019

Zakończenie kkz  R.17 oraz  R.16 – rozdanie zaświadczeń.

listopad – grudzień 2019

Ogłoszenie konkursu plastycznego pt. „ Zawodowe drzewo genealogiczne mojej rodziny” w okolicznych szkołach podstawowych.

grudzień 2019

Konkurs na kartkę bożonarodzeniową

grudzień 2019

Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym

3.12.2019

Warsztaty z rękodzieła – świąteczne dekoracje.

listopad – grudzień 2019

Ogłoszenie konkursu plastycznego pt. „ Zawodowe drzewo genealogiczne mojej rodziny” w okolicznych szkołach podstawowych.

9-10.12.2019

Uzależnieni od czytania – młodzież czyta dzieciom (współpraca ze Szkołą Podstawową nr 1 w Sulejowie i in.jedn.oświat.)

16.12.2019

Wigilia szkolna w BSI z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców i pracodawców.

16.12.2019

Poinformowanie uczniów BSI o proponowanych ocenach śródrocznych.

23.12.2019 -1.01.2020

Zimowa przerwa świąteczna

6.01.2020

Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć

9.01.2020

„Nowy” egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pszczelarz RL.17 i technik rolnikRL.16 – część praktyczna (na dokumentacji)

10.01.2020

„Nowy” egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pszczelarz RL.17 i technik rolnik RL.16 – część pisemna.

13-26.01.2020

Ferie zimowe

27.01.2020

Zebrania rodziców uczniów wszystkich klas BSI

luty 2020

Udział młodzieży BSI w Gminnym Otwartym Turnieju Wiedzy Pożarniczej w MOK w Sulejowie.

luty 2020

Mistrzostwa szkoły w piłce siatkowej drużyn 3-osobowych

luty 2020

Działania promujące Szkołę; współpraca ze szkołami podstawowymi

7.02.2020

Termin składania ostatecznych deklaracji na egzamin maturalny

22.02.2020

Termin składania deklaracji na egzamin zawodowy w sesji czerwiec – lipiec 2020 (uczniowie kl.3 BSI, słuchacze AU.14, AU.42, RL.03, RL.04)

24.02.2020

Prelekcja/warsztaty nt. Żołnierzy Wyklętych – we współpracy z Archiwum Państwowym w Piotrkowie Tryb.

marzec 2020

Konkurs wiedzy z BHP

marzec 2020

Konkurs na kartkę wielkanocną

marzec 2020

Mistrzostwa szkoły w biegach przełajowych

7.03.2020

Zakończenie kkz  AU.14, RL.03 i RL.04 – rozdanie zaświadczeń.

9 lub 10.03.2020

Drużynowy Integracyjny Turniej w boccia / młodzież BSI i grupa z terapii zajęciowej.

20.03.2020

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2020

27.03.2020

Składanie deklaracji na egzamin zawodowy w sesji czerwiec – lipiec 2020 /termin II

30.03.2020

Poznawanie historii Sulejowa – wycieczka na Podklasztorze uczniów BSI.

Konkurs wiedzy o regionie.

6.04.2020

Spotkanie wielkanocne uczniów, nauczycieli, rodziców i pracodawców.

9-14.04.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

20.04.2020

Zebrania rodziców uczniów wszystkich klas BSI.

od 4.05.2020

Matura pisemna i ustna (według kalendarza CKE i potrzeb szkoły)

maj/czerwiec 2020

Rajd rowerowy / spływ kajakowy dla uczniów BSI.

15.06.2020

Wystawianie ocen rocznych w BSI

22.06.2020

„Nowy” egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (na dokumentacji) / według potrzeb

23.06.2020

„Nowy” egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (BSI, kkz AU.14, AU.42, RL.04, RL.03) – część pisemna / dzień wolny od zajęć lekcyjnych w BSI

24.06.-9.07.

2020

„Nowy” egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (z wykonaniem) / według odrębnego harmonogramu

26.06.2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/20.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie - szkoła blisko Ciebie
  • |
  • Ósmoklasisto! Ucz się i pracuj! W Branżowej Szkole I stopnia zdobędziesz poszukiwany na rynku pracy zawód:
  • |
  • W Branżowej Szkole II stopnia i w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności, uzyskasz wykształcenie średnie, będąc cały czas obecnym na rynku pracy.
  • |
  • Współpracujemy z wieloma pracodawcami z branży usługowej.
  • |
  • Poprzez odbudowę kształcenia zawodowego realizujemy jeden z głównych celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju .
Zaszyfrowany adres tej strony