Klauzula informacyjna
Ponieważ bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych uczniów szkół dla młodzieży i ich prawnych opiekunów oraz słuchaczy szkół dla dorosłych udzielanych nam podczas całego okresu, kiedy świadczymy naszą usługę edukacyjną, chcemy zapewnić, że powierzone nam dane osobowe od momentu rekrutacji aż do ostatecznego zakończenia świadczenia usług są należycie zabezpieczone w pełnej zgodności z przepisami, jakie obowiązują od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Zgodnie z obowiązującymi nowymi przepisami RODO (rozporządzenie o ochronie danych osobowych) jesteśmy zobowiązani do poinformowania o szczegółach naszego podejścia do przetwarzania danych osobowych, celach, dla których je gromadzimy, zasadach przetwarzania, kategoriach odbiorców danych, długości czasu ich przechowywania oraz prawach, jakie przysługują zainteresowanym. W tym celu zapraszamy do zapoznania się ze specjalnie przygotowaną Informacją o przetwarzaniu danych osobowych poświęconą bezpieczeństwu danych osobowych w naszej placówce:

INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW: rodo_informacje_dla_rodzicow_i_uczniow.pdf

INFORMACJE DLA SŁUCHACZY: rodo_informacje_dla_sluchaczy.pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie - szkoła blisko Ciebie
Zaszyfrowany adres tej strony