Pamiętaj!

 • na egzamin zgłaszasz się co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu;
 • zdający, którzy się spóźnią, nie będą wpuszczeni do sali egzaminacyjnej;
 • zdający powinni mieć przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i okazać go przed wejściem do sali;
 • do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin zawodowy, nie można wnosić urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów niewskazanych w Informacji CKE ani korzystać z nich w tej sali;
 • każdy zdający w części pisemnej i praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.


Pełna informacja na ten temat w komunikatach dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

- część pisemna:

 Komunikat dyrektora CKE z 5 grudnia 2019r. w sprawie materiałów .... w części pisemnej egzaminu

- część praktyczna:

Komunikat dyrektora CKE z 5 grudnia 2019r. w sprawie materiałów .... w części praktycznej egzaminu

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie

Realizacja: Superszkolna.pl

 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie - szkoła blisko Ciebie
 • |
 • Ósmoklasisto! Ucz się i pracuj! W Branżowej Szkole I stopnia zdobędziesz poszukiwany na rynku pracy zawód:
 • |
 • W Branżowej Szkole II stopnia i w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności, uzyskasz wykształcenie średnie, będąc cały czas obecnym na rynku pracy.
 • |
 • Współpracujemy z wieloma pracodawcami z branży usługowej.
 • |
 • Poprzez odbudowę kształcenia zawodowego realizujemy jeden z głównych celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju .
Zaszyfrowany adres tej strony