OFERTA DLA DOROSŁYCH:    

1. Liceum Ogólnokształcące

2. Szkoła Policealna:

        - technik geodeta,

        - technik BHP,

        - technik rachunkowości.

3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach:

        - rolnik (RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej),

        - technik rolnik (RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej),

        - technik agrobiznesu (RL.07 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie),

        - pszczelarz (RL.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej),

        - technik pszczelarz (RL.17 Prowadzenie i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej),

        - krawiec (AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych),

        - technik przemysłu mody (AU.42 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych),

        - kucharz (TG.07 Sporządzanie potraw i napojów),

        - elektromechanik pojazdów samochodowych (MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych).

                   


Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie - szkoła blisko Ciebie
Zaszyfrowany adres tej strony