OFERTA DLA MŁODZIEŻY:

1. Liceum Ogólnokształcące 

        - klasa biologiczno - chemiczna,

        - klasa humanistyczna.

2. Technikum:

        - technik geodeta,

        - technik pojazdów samochodowych,

        - technik przemysłu mody (nowość),

        - technik pszczelarz.

3. Branżowa Szkoła I stopnia - nauka w zawodach:

        - piekarz, kucharz, cukiernik, wędliniarz;

        - sprzedawca, fryzjer, krawiec;

        - mechanik pojazdów samochodowych,  elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy;

        - monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych;

        - elektryk, stolarz, ślusarz, malarz-tapeciarz;

        - murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, posadzkarz, dekarz;

        - rolnik, ogrodnik, pszczelarz.

  

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie - szkoła blisko Ciebie
  • |
  • Ósmoklasisto! Ucz się i pracuj! W Branżowej Szkole I stopnia zdobędziesz poszukiwany na rynku pracy zawód:
  • |
  • W Branżowej Szkole II stopnia i w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności, uzyskasz wykształcenie średnie, będąc cały czas obecnym na rynku pracy.
  • |
  • Współpracujemy z wieloma pracodawcami z branży usługowej.
  • |
  • Poprzez odbudowę kształcenia zawodowego realizujemy jeden z głównych celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju .
Zaszyfrowany adres tej strony