KULTURA BEZPIECZEŃSTWA [746x746]

 

https://lodz.pip.gov.pl/pl/

Baza pytań do konkursu na poniżej podanym linku:

https://lodz.pip.gov.pl/pl/f/v/179527/6baza%20pytan%20do%20etapu%20szkolnego.pdf

konkurs plastyczny regulamin:

https://lodz.pip.gov.pl/pl/f/v/178197/Regulamin%20konkursu%202017%202018.pdf

 

https://lodz.pip.gov.pl/pl/konkursy/83043,vi-miedzyszkolny-konkurs-plastyczny-kultura-bezpieczenstwa-.html

 

 

KONKURS WIEDZY 

Regulamin konkursu

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/209614/00%20Regulamin%202019.pdf

 

 

Baza pytań rok szkolny 2019/2020

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/212042/pytania2019%2020.pdf

 

KONKURS PLASTYCZNY

 

 

ŹRÓDŁO:

https://lodz.pip.gov.pl/pl/konkursy/104575,miedzyszkolny-konkurs-plastyczny-kultura-bezpieczenstwa-2019.html

 

 

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kultura bezpieczeństwa” 2019

 

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego wraz z opiekunami (nauczycielami) do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Kultura Bezpieczeństwa”. Konkurs towarzyszy programowi edukacyjnemu „Kultura Bezpieczeństwa” i jest organizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział a laureaci i wyróżnieni interesujące nagrody rzeczowe. Każda ze szkół może zgłosić najwięcej 3 uczestników. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie 2 prace konkursowe.

Ważne daty:

20.10.2019 r. – końcowy termin nadsyłania prac konkursowych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

30.10.2019 r. – rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Konkursową

10.11.2019 r. – powiadomienie laureatów konkursu oraz szkół o terminie ogłoszenia wyników

II poł. listopada 2019 r. – podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Zakres konkursu:

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (ołówek, kredka, farby, collage itp.) w formie płaszczyznowej na arkuszu papieru formatu A3UWAGA – prace na innych formatach niż A3 nie będą oceniane!

Temat pracy związany  z zagadnieniami prawnej ochrony pracy, technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii lub zasad udzielania pierwszej pomocy.

Każda z prac konkursowych powinna być opatrzona godłem (pseudonimem). Do prac/pracy należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem (pseudonimem), zawierającą wewnątrz następujące informacje: imię i nazwisko autora, data urodzenia autora, nazwa i adres szkoły, klasa, profil kształcenia.

Poniżej zamieszczamy plik zawierający Regulamin VIII Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kultura Bezpieczeństwa” dla uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu zawodowym z terenu województwa łódzkiego, w roku szkolnym 2019/2020 oraz klauzulę informacyjną wraz z koniecznymi do wypełnienia zgodami.


 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie

Realizacja: Superszkolna.pl

 • FACEBOOK
 • |
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie - szkoła blisko Ciebie
 • |
 • Ósmoklasisto! Ucz się i pracuj! W Branżowej Szkole I stopnia zdobędziesz poszukiwany na rynku pracy zawód:
 • |
 • W Branżowej Szkole II stopnia i w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności, uzyskasz wykształcenie średnie, będąc cały czas obecnym na rynku pracy.
 • |
 • Współpracujemy z wieloma pracodawcami z branży usługowej.
 • |
 • Poprzez odbudowę kształcenia zawodowego realizujemy jeden z głównych celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju .
Zaszyfrowany adres tej strony