Deklaracje na egzamin zawodowy znajdziesz na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi pod linkiem http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=245 lub poniżej:

Deklaracje na egzamin zawodowy dla słuchaczy kursów kwalifikacyjnych:

- pszczelarz:   r04_pszczelarz.pdf /   rl04__pszczelarz.pdf

- technik pszczelarz:   r_17_techpszczelarz.pdf /   rl_17_techpszczelarz.pdf

- krawiec:   a71_krawiec.pdf  /   au_14_krawiec.pdf

- technik przemysłu mody:    au_42_techprzemmody.pdf

- rolnik:   r_03_rolnik.pdf /   rl_03_rolnik.pdf

- technik rolnik:   r_16_techrolnik.pdf /   rl_16_techrolnik.pdf

Deklaracje na egzamin zawodowy dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia:

- stolarz A.13    stolarz.pdf

- murarz-tynkarz B.18   murarztynkarz.pdf

- mechanik poj. samoch. M.18   mech_poj_sam.pdf  /    mg18_mechpojsamoch.pdf

- elektromechanik poj. samoch.   mg12_elektromechpojsamoch.pdf

- sprzedawca   au20_sprzedawca.pdf

- cukiernik   tg04_cukiernik.pdf

- piekarz   tg03_piekarz.pdf


Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie - szkoła blisko Ciebie
  • |
  • Ósmoklasisto! Ucz się i pracuj! W Branżowej Szkole I stopnia zdobędziesz poszukiwany na rynku pracy zawód:
  • |
  • W Branżowej Szkole II stopnia i w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności, uzyskasz wykształcenie średnie, będąc cały czas obecnym na rynku pracy.
  • |
  • Współpracujemy z wieloma pracodawcami z branży usługowej.
  • |
  • Poprzez odbudowę kształcenia zawodowego realizujemy jeden z głównych celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju .
Zaszyfrowany adres tej strony