• SZKOŁY DLA DOROSŁYCH - PLANY ZAJĘĆ:

 Poniżej harmonogram zjazdów słuchaczy szkół dla dorosłych w semestrze zimowym 2019-2020:

(Uwaga! Nastąpiły zmiany w harmonogramie. Uwzględnione nowe kursy)

Plany zajęć będą publikowane w tygodniu poprzedzającym zaplanowany w harmonogramie zjazd.


 AU.14 semestr 1   plan_zaj_au14_sem_1_dn_7__8_12_2019.pdf 
AU.14 semestr 3
  plan_zaj_au14_sem_3_dn_7__8_12_2019.pdf 

AU.42 semestr 3


RL.03 semestr 1

  plan_zaj_rl03_dn_6__7_12_2019.pdf 

 

RL.03 semestr 3 
 
RL.16 semestr 2

 

 

 

RL.04 semestr 1 gr.1 i 2

 

RL.17 semestr 1

 

  plan_zaj_rl17_dn_78_12_2019.pdf 

RL.04 semestr 1 Kamianna 


 Uwaga! Słuchacze kursu RL.04 w Kamiannej proszeni są o telefoniczne poinformowanie "Domu Pszczelarza" najpóźniej do czwartku godz.14.00 w tygodniu poprzedzającym zaplanowany zjazd o swoim uczestnictwie w zajęciach. Tel. 18 474 16 77

 

RL.17 semestr 1 Kamianna


Uwaga! Słuchacze kursu  RL.17 w Kamiannej proszeni są o telefoniczne poinformowanie "Domu Pszczelarza" najpóźniej do czwartku godz.14.00 w tygodniu poprzedzającym zaplanowany zjazd o swoim uczestnictwie w zajęciach. Tel. 18 474 16 77


RL.04 semestr 3

gr.1 i 2


 

RL.17 semestr 3 

gr. 1 i 2

 

LO dla Dorosł. semestr 3, 5

   plan_zaj_lo_dn_6__7_12_2019.pdf


 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie - szkoła blisko Ciebie
  • |
  • Gimnazjalisto! Ósmoklasisto! Ucz się i pracuj! W Branżowej Szkole I stopnia zdobędziesz poszukiwany na rynku pracy zawód:
  • |
  • W Branżowej Szkole II stopnia i w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności, uzyskasz wykształcenie średnie, będąc cały czas obecnym na rynku pracy.
  • |
  • Współpracujemy z wieloma pracodawcami z branży usługowej.
  • |
  • Poprzez odbudowę kształcenia zawodowego realizujemy jeden z głównych z celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju .
Zaszyfrowany adres tej strony